About Us – Về chúng tôi.

Phan thiết 247 là đơn vị chuyên cung cấp và thi công các giải pháp công nghệ thông tin tron mảng dân dụng và doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm và khả năng của mình, chúng tôi tự tin có thể cug cấp cho qu1 vị các dịch vụ vói độ hài lòng cao nhất.

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.

  1. Thi công hệ thống mạng máy tính dân dụng và doanh nghiệp.
  2. Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
  3. Xây dựng, bảo trì hệ thống mạng và các hệ thống công nghệ thông tin khác.

Rất hân hạnh được hợp tác với quý vị,

Mọi nhu cầu, xin lện hệ.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0917981247.